Administracinė informacija
Globos namuose gyventojams organizuojamas socialinis ir kultūrinis gyvenimas, vykdomi įvairūs kultūriniai ir pramoginiai renginiai, susitikimai, popietės, sudarytos sąlygos užsiimti darbo terapija (aplinkos tvarkymas, nėrimas, mezgimas, lankstymas iš popieriaus) ir kita pageidaujama veikla. Laisvalaikio kambaryje globotiniai žaidžia šaškėmis, šachmatais, domino, kortomis, gali išsivirti kavos ar arbatos, pasišnekučiuoti, vyksta mankštos valandėlės. Įstaigoje švenčiamos didžiosios metų ir kitos kalendorinės šventės, minimi gyventojų gimtadieniai, vardadieniai.

Globos namai bendrauja su Pivašiūnų gimnazijos biblioteka, kuri aprūpina senelius  knygomis, spauda bei organizuoja įvairius šventinius renginius. Pivašiūnų gimnazijos mokiniai noriai lanko globos namų gyventojus, organizuoja įvairius renginius. Gyventojai sulaukia Pivašiūnų amatų centro, Mikalavo ir Junčionių bendruomenių dėmesio. Aktualias sveikatos problemas ir rūpesčius padeda aptarti bei išspręsti Alytaus rajono visuomenės sveikatos biuro darbuotojų apsilankymai bei susitikimai su gydytoju. Be galo svarbu gyventojams lankyti bažnyčią, todėl globos namuose aukojamos Šv. Mišios, dvasinio gyvenimo temomis bendraujama su parapijos klebonu.

Su gyventojais nuolat vykdomas individualus socialinis darbas, apimantis tokias sritis, kaip informacijos – švietimo teikimas, bendravimo įgūdžių išlaikymas, fizinio aktyvumo skatinimas, darbo ir užimtumo terapija, asmens higienos mokymas, dalyvavimas kultūrinėje pramoginėje veikloje, ryšių palaikymas su gyventojo artimaisiais, aprūpinimas pageidaujamais pirkiniais. Kvalifikuoto personalo darbo dėka, užtikrinamas racionalus problemų sprendimas bei teigiama gyventojų psichologinė ir emocinė būsena.