Apie mus
Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namai yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, kurie dėl senatvės, negalios ar kitų aplinkybių negali savarankiškai gyventi savo namuose ir jiems būtina priežiūra ar slauga. Globos namuose ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai negali būti apgyvendinami asmenys, turintys proto negalią ar psichinį sutrikimą.
Pivašiūnų globos namai veikia nuo 2015 spalio 1 d.

Globos namuose socialinės paslaugos teikiamos 20 žmonių.

Vizija – tenkinti žmonių poreikius, sudaryti palankias gyvenimo sąlygas, grąžinti asmens gebėjimą rūpintis savimi ir integruotis į bendruomenę.

Misija – senyvo amžiaus žmonių socialinė globa.

Tikslas – gyventojams teikiamų paslaugų plėtra ir tobulinimas, užtikrinant jų kokybę ir efektyvumą.

Uždaviniai:
  • teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, užtikrinančią asmens įvairiapusiškus poreikius ir geriausius interesus.
  • tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes.
  • atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę.
  • ieškoti įvairesnių paslaugų teikimo formų bei metodų, užtikrinti jų tikslingumą.
  • tobulinti personalo veiklą, kelti darbuotojų kvalifikaciją, keistis pažangia darbo patirtimi su kitais globos namais.

Pivašiūnų globos namų veiklai vykdyti suteikta licencija.

Pivašiūnų globos namų veiklai vykdyti Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suteikė licenciją: ilgalaikei ir trumpalaikei institucinei socialinei globai suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims.