Socialinio darbo paslaugos
Socialiniai darbuotojai suinteresuoti kiekvieno gyventojo gerove, rūpesčiais ir džiaugsmais. Kartu su socialiniu darbuotoju gyventojas nuolat aptaria savo lūkesčius, vertina savarankiškumo galimybes, planuoja dienos užimtumo veiklas, kuria ir vykdo individualų socialinės globos planą. Socialinis darbuotojas, siekdamas užtikrinti gyventojo gerovę, bendradarbiauja su kitais įstaigos specialistais, prireikus - tarpininkauja ir atstovauja gyventojui už įstaigos ribų, padeda apsipirkti.