Paslaugų kaina

Globos namų gyventojas už pragyvenimą globos namuose moka 80 % gaunamų pajamų, jeigu neturi turto arba jo turto vertė mažesnė už gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą. Jeigu gyventojas turi turto ir jo vertė didesnė už gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą (turto mokesčio dydį apskaičiuoja Alytaus r. savivaldybė).
Nuo 2015 -01-01 tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą padengti.
Gyventojas už gaunamas paslaugas moka pagal gyvenamosios vietos savivaldybės ar seniūnijos socialinio darbuotojo atliktą asmens (šeimos) mokėjimo už paslaugas skaičiavimą, kurį pateikia kartu su priėmimo dokumentais.
Socialinės globos kalendorinio mėnesio kainos: 
 

Trumpalaikė socialinė globa

830,00 Eur / mėn.

Asmenims su sunkia negalia – 920,00 Eur / mėn.

Ilgalaikė socialinė globa

830,00 Eur / mėn.

Asmenims su sunkia negalia – 920,00 Eur / mėn.

Laikino atokvėpio paslauga

27,67 Eur / para

Asmenims su sunkia negalia – 30,67 Eur / para