Paslaugos

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa:

  • Trumpalaikės ir (arba) ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimą senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia (pagal paslaugų sudėtį, nurodytą Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro).
  • Socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei pagalbos į namus) paslaugų teikimą senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms (toliau – klientai) pagal paslaugų sudėtį, nurodytą Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro).

Socialiniai darbuotojai suinteresuoti kiekvieno gyventojo gerove, rūpesčiais ir džiaugsmais. Kartu su socialiniu darbuotoju gyventojas nuolat aptaria savo lūkesčius, vertina savarankiškumo galimybes, planuoja dienos užimtumo veiklas, kuria ir vykdo individualų socialinės globos planą. Socialinis darbuotojas, siekdamas užtikrinti gyventojo gerovę, bendradarbiauja su kitais įstaigos specialistais, prireikus - tarpininkauja ir atstovauja gyventojui už įstaigos ribų, padeda apsipirkti.